Coaching w dziale sprzedaży.

Coaching

Coaching to obecnie podstawa poprawy efektywności działania zespołów sprzedażowych. Jest to ważne narzędzie ich rozwoju, opierające się na odpowiednim procesie szkolenia i przyspieszające osiąganie zamierzonych efektów. Pobudza do myślenia, inspiruje, wyznacza cele i uczy, jak je osiągać.

Coaching dedykowany jest wszelkiego typu zespołom sprzedażowym. To nieocenione rozwiązanie dla pracowników wszelkiego szczebla – od konsultantów i doradców, przez sprzedawców, aż po managerów. Pozwala on na doskonalenie swoich kompetencji, kształtowanie pożądanych umiejętności, uczenie się zorientowania na cel, maksymalizowania zysków i minimalizowania strat. Bez względu na to, czy mowa o osiąganiu celów sprzedażowych, czy interpersonalnych, coaching okazuje się tutaj nieoceniony.

Wymierne efekty coachingu

Finalnie dobrze przeprowadzony coaching ma doprowadzić do zwiększania wyników sprzedażowych danego działu. Zanim jednak do tego dojdzie, jego pracownicy muszą popracować nad sobą – nad swoimi mocnymi i słabymi stronami, nad swoimi talentami oraz ograniczeniami. Poprzez cykl czy to szkoleń otwartych czy też spotkań indywidualnych, prowadzonych pod okiem coacha, muszą zweryfikować swoje umiejętności i cechy osobowościowe i popracować nad własną postawą, motywacją, działaniem.

Coaching zapewni także wsparcie pracownikom wyższego szczebla, zdradzając kierownictwu oraz managerom kilka skutecznych trików na wspieranie i motywowanie pracowników działu handlowego w ich codziennej pracy. Co więcej, ukaże także proste metody mające realny wpływ na komponowanie strategii sprzedaży i rozwoju działu. Pozwoli na wprowadzenie zmian w obowiązujących standardach i nawykach, aby budowanie relacji tak z klientem, jak i w obrębie zespołu, było jeszcze skuteczniejsze i przekładało się na finansowe zyski.

Ponadto coaching uczy udzielania i przyjmowania zindywidualizowanej informacji zwrotnej na temat pracy podwładnych i współpracowników, motywuje i inspiruje, chroniąc przed groźnym zjawiskiem wypalenia zawodowego, a także wspiera zespół w momentach przełomowych, takich jak np. zmiana dotychczasowego modelu sprzedaży.