Komunikacja w firmie. 10 rzeczy, których nie wolno managerowi.

10 rzeczy których nie wolno managerowi

Manager jest jedną z najważniejszych osób w całej firmie – to od jego kompetencji zależy, czy zespół będzie zgrany, a ludzie będą chcieli ze sobą pracować. Czego zatem nigdy mu robić nie wolno, jakie są tutaj największe błędy?

1. Brak zaangażowania

Jeżeli manager nie angażuje się w swoją pracę, podlegli mu pracownicy także nie będą. Jeżeli on zgodzi się przymykać oko na błędy, oni także zaczną. Sukces firmy to sukces zespołu.

2. Brak sprecyzowanych wymagań

Ludzie muszą wiedzieć, czego się od nich chce. Jaki jest zakres ich zadań i według jakich kryteriów jest oceniana ich praca. Im konkretniejsze wymagania, tym lepsze efekty.

3. Brak budowania relacji

Manager musi zadbać o to, aby pracownicy czuli wzajemną zależność. Muszą wiedzieć, że jakość ich pracy ma bezpośredni wpływ na pracę innych i powinni ze sobą współdziałać.

4. Dezinformacja

Zespół musi wiedzieć, co dzieje się w firmie. Jakie są jej cele, strategie, plany i w jakiej sytuacji finansowej się znajduje. W przeciwnym razie powstają niepożądane plotki.

5. Ignorowanie pracowników

Manager musi liczyć się ze zdaniem pracowników. Szanować ich i wysłuchiwać, by czuli się ważni i doceniani. Pozwolić im wpływać na to, co dzieje się w firmie i nigdy nie ignorować.

6. Brak konsekwencji

Reguły w firmie muszą być przestrzegane, zaś za niedopełnianie ich powinny grozić kary. Jeżeli manager widzi pracownika, łamiącego zasady i nie reaguje, reszta pójdzie w jego ślady.

7. Zgoda na efekt głuchego telefonu

Wszelkie informacje muszą być przekazywane w sposób jasny i klarowny. Jeżeli zostają miejsca na domysły i niedopowiedzenia, pogarsza się atmosfera w zespole i zaczyna tworzyć chaos.

8. Brak tłumaczenia zmian

Jeżeli wprowadzane są zmiany – w obowiązkach, wynagrodzeniach, urlopach – manager musi umieć je umotywować. Tylko wtedy zminimalizuje opór, a pracownicy zgodnie je przyjmą.

9. Niedocenianie pracowników

Podstawowym obowiązkiem managera jest budowanie silnego zespołu. Musi zatem motywować swoich pracowników, wspierać ich i okazywać im swoje uznanie.

10. Okazywanie agresji

Managerowi nie wolno wykorzystywać swojej pozycji do wyżywania się na podwładnych. To osłabia ich motywację, zniechęca do pracy i skłania do zwolnień.