Studiowanie zarządzania – czy jest to przyszłościowy kierunek studiów?

studiowanie zarządzania

Wiele młodych ludzi, którzy są w liceum nie wie, gdzie iść na studia. Znaczna liczna tych osób chciałaby studiować coś, co jest ciekawe, ale zarazem będzie można znaleźć fajną pracę po obronie dyplomu. Studiowanie zarządzania to bardzo dobry sposób na fajne studia oraz na dobrą pracę potem.

Zalety studiowania na kierunku zarządzanie

Zarządzanie od wielu lat cieszy się niezmienną popularnością i jest jednym z chętniej wybieranych kierunków studiów. W każdym mieście praktycznie można znaleźć uczelnię, która oferuje kierunek związany z zarządzaniem. W większych miastach wybór jest bardzo duży i można studiować zarówno na uczelniach państwowych, jak również prywatnych. Programy poszczególnych szkół wyższych mogą nieznacznie się od siebie różnić, jednak zdobyta wiedza i umiejętności są bezcenne. Przecież głównym celem każdej szkoły jest to, aby jak najlepiej nauczać, jak najwięcej wiedzy przekazać oraz żeby zapewnić najlepsze wykształcenie.

Jaki tytuł można osiągnąć studiując zarządzanie?

Nauka jest dwustopniowa. Student może wybrać studia licencjackie, czyli pierwszego stopnia. Jest to nauka trzyletnia, po której otrzymuje się dyplom licencjata. W tym czasie można się zastanowić, czy chce się kontynuować naukę na tym samym kierunku, a może zmienić nieco specjalizację i rozszerzyć swoją wiedzę o nowe dziedziny. Jeśli jednak decydujemy się na dalsze studiowanie, bo chcemy poszerzyć i usystematyzować zdobyte kwalifikacje, to wybieramy studia drugiego stopnia z zarządzania. Po ukończeniu tego etapu otrzymujemy tytuł magistra, który jest doceniany przez przyszłych pracodawców.

Jaką wiedzę można zdobyć podczas studiowania zarządzania?

Przede wszystkim studenci zagłębiają się w tajniki wiedzy dotyczącej teorii zarządzania. Poznawane są najważniejsze pojęcia związane z mechanizmami ekonomicznymi. Kolejną nauką jest wiedza dotycząca funkcjonowania organizacji różnego typu i ich roli w gospodarce oraz etapy cyklu organizacyjnego. Ważnymi przedmiotami podczas studiów jest matematyka i statystyka, a także wiedza z zakresu analizy ekonomicznej i planowania gospodarczego.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu:

  • ekonomii,
  • zarządzania,
  • finansów,
  • a także prawa.

Wiele osób może zdziwić prawo na zarządzaniu, ale brak znajomości podstaw prawa szkodzi w przyszłej pracy. Oczywiście bardzo istotną kwestią jest także nauka języka. Podstawowym językiem jest język angielski, ale nie wyklucza to także nauki innych języków, które zawsze się mogą przydać.

zarządzanie firmą

Umiejętności, które nabywa się po ukończeniu studiów z zarządzania

Studiowanie zarządzania pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności, które sprawdzą się w późniejszej pracy. Przede wszystkim rozwój kompetencji, które związane są z komunikatywnością i wiedzą na temat kierowania zespołem pracowników. Absolwent kierunków zarządzania potrafi przeanalizować zjawiska społeczne, problemy finansowe firmy i dane ilościowe i jakościowe i mechanizmy, jakie zachodzą w gospodarce. Osoba po studiach powinna umieć wyznaczać zadania w zespole, znać podstawowe reguły prawne, uczestniczyć czynnie w grupach, które opracowują projekty gospodarcze i społeczne.

Gdzie można znaleźć pracę po zarządzaniu?

Zarządzanie to pojęcie bardzo rozległe. Oczywiście kierunek studiów się liczy, ale nie jest on najważniejszy. Ważne są także chęć rozwoju oraz wiedza, jaką zdobyło się podczas studiów. Zarządzanie jest bardzo rozległą dziedziną nauki i warto podczas studiów ukierunkować się na konkretne zagadnienia. Studia skierowane są przede wszystkim do osób, które zamierzają w przyszłości pracować na stanowisku kierowniczym. Pracę po zarządzaniu można znaleźć praktycznie w każdej branży. Można pracować w zarządzaniu zasobami ludzkimi, jakością, produkcją czy w audycie. Możliwości jest naprawdę bardzo dużo. Dlatego rynek jest cały czas otwarty na osoby, które skończyły uczelnie o kierunku zarządzania. Jedno jest pewne, jest to bardzo przyszłościowy kierunek i nikt z absolwentów nie musi się obawiać o to, że będzie osobą zasilającą ławę osób bezrobotnych.